Facebook Twitter Google Bookmarks Linkedin RSS Feed 

 

VUXENDÖVAS NORDISKA RÅD (VDNR) är ett samarbetsorgan som arbetar för att de vuxendöva skall uppnå samma levnadsvillkor, rättigheter och möjligheter som övriga medborgare i de nordiska länderna.

Leksand 2017

Nordisk sommarvecka för vuxendöva 

Leksand, Sverige 2017

Attachments:
Download this file (Leksand_maj.docx)Leksand_maj.docx
 

Uttalande från VDNR

VuxenDövas Nordiska Råd har i ett uttalande till samtliga rådsorganisationer framfört sin oro över en alltför intensiv satsning på skrivtolkning på bekostnad av andra tolk- och kommunikationssätt. Man framför en förhoppning om att samtliga nordiska länder beaktar dessa synpunkteri sitt framtida arbete.

Läs uttalandet under bilagor!

Attachments:
Download this file (Uttalande.doc)Uttalande.doc
 
Swedish Danish English Estonian Finnish Icelandic Norwegian