Facebook Twitter Google Bookmarks Linkedin RSS Feed 

 

VUXENDÖVAS NORDISKA RÅD (VDNR) är ett samarbetsorgan som arbetar för att de vuxendöva skall uppnå samma levnadsvillkor, rättigheter och möjligheter som övriga medborgare i de nordiska länderna.

Tilmelding til VDNR-seminar 2016

English Here you can registrate for VDNR-seminar 2016. The seminar takes place May 21, 2016 at The Danish House of Disabled People’s Organisations in Taastrup, Denmark. See English invitation The entry fee for the seminar is DKK 154 (expenses for accomodation and dinner not included). When you have completed the form below, you will (within a few days) receive an e-mail confirming that we have received your registration including information on how to pay (account transfer information). Please note: • Your registration will not be final before we have received the payment. • There are speach-to-text interpreters present at the seminar but please note that if you need a TSK/TSS - interpreter, you must make the booking yourself. • You must arrange and pay for your own transportation. • The deadline for registration is May 10th. Accomodation Accomodation booked through VDNR is now closed. Please contact Hotel Høje Taastrup directly, if you want to book a room. Let them know that you are attending the VDNR Seminar 2016 organized by Høreforeningen (the Danish Organization of the Hard of Hearing). VDNR/Høreforeningen booked at these prices: Single room from Friday to Saturday (700 DKK) Double room from Friday to Saturday (810 DKK) Single room from Saturday to Sunday (700 DKK) Double room from Saturday to Sunday (810 DKK)
 

Uttalande från VDNR

VuxenDövas Nordiska Råd har i ett uttalande till samtliga rådsorganisationer framfört sin oro över en alltför intensiv satsning på skrivtolkning på bekostnad av andra tolk- och kommunikationssätt. Man framför en förhoppning om att samtliga nordiska länder beaktar dessa synpunkteri sitt framtida arbete.

Läs uttalandet under bilagor!

Attachments:
Download this file (Uttalande.doc)Uttalande.doc
 
Swedish Danish English Estonian Finnish Icelandic Norwegian